تلفن تماس جهت تعمیرات در تهران                                                                                                  

 

 

 

 

تعمیرات دستگاه های آزمایشگاهی و دما پایین تا منفی 100 درجه زیر صفر

آیس بانک های آزمایشگاهی 

 

X

Right Click

No right click